Individuele groeitrajecten

Individueel groeitraject

Ontdek nieuwe groeikansen

Vaak zien mensen enkel wat ze willen zien. Ze zien enkel datgene waar ze halsstarrig aan vasthouden. Vanuit bepaalde veronderstellingen en aannames. Bounze helpt om anders naar de wereld te kijken. 
Eens mensen een andere bril opzetten en vanuit een ander oogpunt naar zichzelf en hun omgeving kijken, zien ze nieuwe opportuniteiten en slagen ze er in om problemen om te buigen in mogelijkheden. Mogelijkheden om op het bestaande verder te bouwen zijn er altijd, en uit elk probleem dat ons pad kruist, ontstaan nieuwe kansen

Contacteer ons en verruim je blik

Stress en burn-out coaching

Heb je last van overspannenheid? Kamp je met een uitgeblust gevoel? Voel je je opgebrand en blijf je ondanks alles toch doorgaan?

Het systematisch negeren van signalen die stress veroorzaken, zoals hoofdpijnen, concentratieproblemen en slapeloosheid kunnen uitmonden in chronische problemen.

Tijdens een stress en burn-out coaching leer je de spanningsklachten herkennen en begeleiden we jou in het herstel van energie. Je leert omgaan met stress en emoties. Je leert denkpatronen die stress bevorderen ombuigen in energieverruimende mogelijkheden. Je leert grenzen stellen, bewuster kiezen en jouw zelfvertrouwen vergroten.

Vraag naar stress en burn-out coaching

individuele begeleiding

Persoonlijke groei begint bij jezelf. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat geeft mij energie? Wat vraagt energie? Jezelf deze vragen stellen, draagt bij tot jouw persoonlijk groeiproces.

Soms is er diepgang nodig om terug bewust richting te kunnen kiezen en tegenslagen te verwerken. Intensievere begeleiding onder de vorm van therapie kan daarbij nodig zijn. Met mildheid leren we je naar jezelf te kijken en kwetsbaarheden te herkennen. Je ontdekt onvervulde en verdrongen verlangens en ontplooit die.

Het helpt je om problemen om te buigen in opportuniteiten, om een valkuil om te buigen in een uitdaging en om ruimte te maken voor doorgroeipotentieel. Je bevrijdt jezelf van gedachten die jouw optimaal funcioneren in de weg staan. Zo speel je met meer veerkracht en keuzevrijheid in op dat wat op je afkomt. Zo kies je bewust richting.

Vraag naar individuele begeleiding

Verbindend leiderschap & ondernemers coaching

Als ondernemer of leidinggevende begeleid je je team. Je stuurt jouw mensen. Je vormt ze. En bovenal, je verbindt ze. 

Verbinden start bij de ondernemer zelf. Wat zijn jouw persoonlijke waarden en wat is jouw persoonlijke missie? Komen deze waarden en missie tot uiting in jouw onderneming en draagt jouw team deze kernwaarden? 
Verbinden is ook ruimte maken om je zelf te mogen zijn in al jouw successen en kwetsbaarheden, als ondernemers, als team.
Het creëren en toelaten van verbinding in intra-menselijke en inter-menselijke relaties genereert de best mogelijke resultaten voor jouw bedrijf.

Bounze begeleidt ondernemers en leiders in het verbindend ondernemen.

Vraag naar coaching voor ondernemers